Litteraturhistoria och -forskning som rör litteratur på engelska