Filter
  • Matrikel för Svenska kyrkan 2021

    kartonnage, 2021, Svenska, ISBN 9789152638736

    Vem är sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor i ditt stift? Vem är häktespräst? Hur många var kyrkotillhöriga i stiftet vid årsskiftet? Vilka har återinträtt i vigningstjänst? Vilka har