Filter
  • Siipeis suojaan

    danskt band, 2021, Finska, ISBN 9789518781601

    Herättäjä-Yhdistyksen vuosikirja Siipeis suojaan — herännäiskirjoituksia 2018-2021 kertaa joitakinkatkelmia heränneen kansan vaelluksen viimeksi kuluneen kolmen vuoden

  • Katso ihmistä

    danskt band, 2015, Finska, ISBN 9789518781298

    Herännäiskirjoituksia vuosilta 2013-2015Kirjoittajina: Risto Oikarinen, Aura Raulo, Marko Marttila, Urpo Karjalainen, Heimo Lipiäinen, Mauno Nivala, Krister Koskela, Mika Nuorva,