Kortspel & resespel

Filter
  • Ohanami (EN)

    +8 år av NSV

    129 kr

    Ohanami består av 120 kort som är numrerade från 1-120, där varje kort har en av fyra symboler på sig. Spelet varar i tre omgångar där spelarna får poäng i slutet av varje omgång