Genusvetenskap, genusgrupper

Filter
  • Genus

    av ,

    danskt band, 2020, Svenska, ISBN 9789147088997

    Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det. Boken lyfter centrala teorier