Forskningsmetodik

Filter
 • Miestutkimuksen metodologiaa

  E-bok, 2021, Finska, ISBN 9789517688789

  Miestutkimuksen metodologiaa on ensimmäinen suomenkielinen miestutkimuksen menetelmiä ja metodologioita esittelevä teos. Siinä tarkastellaan miehiä, poikia ja mieheyttä koskevaa

 • Tutkiva mielikuvitus

  E-bok, 2021, Finska, ISBN 9789523456884

  Tiedon ja tietämisen koko kirjoa ei voi tavoittaa vain järjen käyttöön, rationaaliseen ajatteluun tai pelkkään kielelliseen ilmaisuun perustuvilla tutkimusmenetelmillä. Luovan,

 • Feministinen tietäminen

  E-bok, 2021, Finska, ISBN 9789517689151

  Miten tutkijan ennakko-olettamukset, tietoteoreettiset näkemykset ja menetelmät ovat kytköksissä toisiinsa? Miten feminististä tietoa tuotetaan? Mitä menetelmien valinta merkitsee

 • Tutki ja kehitä

  av

  häftad, 2021, Finska, ISBN 9789523701540

  Tutki ja kehitä on perusteos tutkimusmetodeista kaikille tutkimuksen tekijöille. Kirja antaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimukselliseen

 • Miestutkimuksen metodologiaa

  häftad, 2021, Finska, ISBN 9789517688437

  Miestutkimuksen metodologiaa on ensimmäinen suomenkielinen miestutkimuksen menetelmiä ja metodologioita esittelevä teos. Siinä tarkastellaan miehiä, poikia ja mieheyttä koskevaa

 • Tutki ja kehitä

  av

  E-bok, 2021, Finska, ISBN 9789523701731

  Tutki ja kehitä on perusteos tutkimusmetodeista kaikille tutkimuksen tekijöille. Kirja antaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimukselliseen