Filmteknik, TV-fotografering och videofotografering