Farmakodynamik och farmakokinetik (läkemedelseffektlära och läkemedelsomsättningslära)