Farmaci och farmakognosi (apoteksvetenskap och drogkännedom)