Ett tangentinstrument och tre stråkinstrument

Topplistan ett tangentinstrument och tre stråkinstrument