Engelska: läseböcker & stöd för läsinlärning

Filter
  • Där vi en gång gått

    av

    danskt band, 2014, Svenska, ISBN 9789518976724

    Där vi en gång gått handlar om några människor i Helsingfors i början av 1900-talet. När berättelsen börjar är Finland en del av Ryssland men år 1917 blir landet självständigt.