Filter
  • Södra Vätterbygdens flora

    övrigt, 2021, Svenska, ISBN 9789197922036

    Södra Vätterbygden är en botaniskt intressant del av Småland. Här möts växter från öster och väster, norr och söder. Yppigheten i de kalkgynnade och varma östra Vätterbranterna