Filter
  • Etableringsjobb. Ds 2019:13

    häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789138249536

    Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och