Användarhandledningar

Filter
 • Finsk grammatik

  av

  häftad, 2016, Svenska, ISBN 9789522221032

  Finsk grammatik utgår från modern språkforskning och aktuell språkpedagogik. Boken ger en lättfattlig, systematisk bild av dagens finska, både det skrivna språket och den

 • Tekstit viraston työssä

  av

  häftad, 2007, Finska, ISBN 9789517468817

  Virkateksteiltä vaaditaan paljon, mutta millaisissa oloissa tekstejä laaditaan? Kirja avaa virkatekstien, niiden kielen ja kirjoittamisen maailmaa haastattelujen ja tekstianalyysin

 • Kieli työssä

  häftad, 2011, Finska, ISBN 9789522222657

  Suuri osa työstä on nykyään asiantuntijatyötä, joka vaatii sekä kyseisen alan että asioiden käsittelyn hallintaa. Nykyyhteiskunnassa tekstit ja niiden tuottaminen ovat tärkeä osa

 • Puhuvan naisen paikka

  av

  häftad, 2001, Finska, ISBN 9789517463164

  Tämä suomen kielen artikkeliväitöskirja koostuu johdantoluvusta, seitsemästä vuosina 1996-2000 julkaistusta artikkelista sekä 76-sivuisesta yhteenvetoartikkelista. Tutkimus

 • Käyttökielioppi

  av ,

  häftad, 2017, Finska, ISBN 9789517469685

  Teos on Ison suomen kieliopin hengessä kirjoitettu moderni kielitiedon oppikirja. Siinä kieliopin eri tasot kuten sanaluokat, muodot ja rakenteet esitetään yhteydessä puhutun ja

 • Vanhuus ja kielenkäyttö

  häftad, 2020, Finska, ISBN 9789518582246

  Miten vanhuksista ja vanhuksille puhutaan? Miten ja miksi kieli vanhuudessa muuttuu? Vanhuus ja kielenkäyttö purkaa yksipuolista kuvaa vanhuudesta ja tarjoaa uutta tutkimustietoa

 • Suomen peruskielioppi

  av

  häftad, 2016, Finska, ISBN 9789522220974

  Suomen peruskielioppi lähtee tämän päivän kielitieteen periaatteista ja välittää helppotajuisen, järjestelmällisen kuvan nykysuomen keskeisistä käyttörakenteista. Kirjassa kuvataan