Användarhandledningar

Filter
 • Finsk grammatik

  av

  häftad, 2016, Svenska, ISBN 9789522221032

  Finsk grammatik utgår från modern språkforskning och aktuell språkpedagogik. Boken ger en lättfattlig, systematisk bild av dagens finska, både det skrivna språket och den

 • Tekstit viraston työssä

  av

  häftad, 2007, Finska, ISBN 9789517468817

  Virkateksteiltä vaaditaan paljon, mutta millaisissa oloissa tekstejä laaditaan? Kirja avaa virkatekstien, niiden kielen ja kirjoittamisen maailmaa haastattelujen ja tekstianalyysin

 • Kolmas kotimainen

  häftad, 2008, Finska, ISBN 9789522220295

  Monille suomalaisille englanti on nykyään enemmän kuin vain ulkomaalaisten kanssa käytettävä vieras kieli. Se on päivittäinen viestinnän väline, jonka käyttö kertoo suomalaisten

 • Kielellä on merkitystä

  häftad, 2010, Finska, ISBN 9789522221704

  Kielipolitiikka vaikuttaa arkeemme enemmän kuin usein ajattelemmekaan. Kielipolitiikkaa ei tehdä vain lakeja säätämällä, vaan se syntyy hyvin huomaamattomin keinoin:

 • Kieli työssä

  häftad, 2011, Finska, ISBN 9789522222657

  Suuri osa työstä on nykyään asiantuntijatyötä, joka vaatii sekä kyseisen alan että asioiden käsittelyn hallintaa. Nykyyhteiskunnassa tekstit ja niiden tuottaminen ovat tärkeä osa

 • Puhuvan naisen paikka

  av

  häftad, 2001, Finska, ISBN 9789517463164

  Tämä suomen kielen artikkeliväitöskirja koostuu johdantoluvusta, seitsemästä vuosina 1996-2000 julkaistusta artikkelista sekä 76-sivuisesta yhteenvetoartikkelista. Tutkimus

 • Käyttökielioppi

  av ,

  häftad, 2017, Finska, ISBN 9789517469685

  Teos on Ison suomen kieliopin hengessä kirjoitettu moderni kielitiedon oppikirja. Siinä kieliopin eri tasot kuten sanaluokat, muodot ja rakenteet esitetään yhteydessä puhutun ja

 • Vanhuus ja kielenkäyttö

  häftad, 2020, Finska, ISBN 9789518582246

  Miten vanhuksista ja vanhuksille puhutaan? Miten ja miksi kieli vanhuudessa muuttuu? Vanhuus ja kielenkäyttö purkaa yksipuolista kuvaa vanhuudesta ja tarjoaa uutta tutkimustietoa

 • Minimal Reference

  av

  inbunden, 2005, Engelska, ISBN 9789517466363

  This book presents some of the most recent research on Finnish and Estonian pronouns and other minimal forms of reference. The articles deal with features particular to the pronoun

 • Verbit ja konstruktiot

  häftad, 2012, Finska, ISBN 9789522222794

  Fennistisen artikkelikokoelma jakautuu kolmeen temaattiseen jaksoon, joissa nousevat esille verbien ja konstruktioiden merkitysten leikkauskohdat, verbikonstruktioiden