Andra frikyrkosamfund & evangeliska kyrkor

Filter
  • Herrnhutismen i Västsverige

    inbunden, 2019, Svenska, ISBN 9789177771197

    Västsverige blev tidigt ett centrum för herrnhutismen i Sverige och redan vid 1700-talets mitt hade Brödrakyrkan en stark ställning i handelsstäder som Göteborg och Uddevalla, på