Allmänna serier, periodika, sammanfattningar, index