Papirpose, hvit, H: 17 cm, str. 6x9 cm, 80 g, 10 stk./ 1 pk.