Papirpose, hvit, H: 17 cm, str. 6x9 cm, 150 g, 8 stk./ 1 pk.