Noris Club® 24-pk barnetusjer for fargelegging, i pappeske