Monster Morpher Stripes, Blaze og Monstermaskinene