Creativ kartong, A4 210x297 mm, 180 g, ass. Farger, 30ass. ark