Barneservise, Blomsterbarn, Elsa Beskow, Rätt Start