Spansk språkkurs Fortsettelseskurs LydbokNorsk, 2009