Alternativ kroppsscanning. Thetautgåva LydbokSvensk, 2020