Tiårets mest populære faktabøker

2008-2017

Tiårslisten er utarbeidet av Bokhandlerforeningen for BOK365, ut fra faktisk salg i bokhandelen f.o.m. 1. januar 2008 t.o.m. 31. desember 2017.