Tidenes beste lesesommer!

8 av 10 skal lese en bok i sommer - hva leser du?

Adlibris har i samarbeid med Kantar gjenomført en undersøkelse blant 1000 nordmenn om interessen for å lese en bok i sommer. 8 av 10 sier at de har lest eller skal lese i sommer, og hele 27 prosent kommer til å lese flere bøker i år enn i fjor.

Det er flere kvinner enn menn som planlegger å lese, men interessen for lesing har økt generelt, spesielt i aldersgruppen 18 -35 år. De fleste oppgir at de i år har mer tid til å lese, men også at de har som et personlig mål å lese flere bøker. Nesten en tredjedel sier at de er lei av skjermtitting. Romaner og krim er det som frister flest nordmenn i sommer - hva skal du lese?

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar SIFO i juli 2020. Et representativt utvalg på 1000 nordmenn mellom 18 og 75 år, bosatt over hele Norge, svarte på en webb-undersøkelse om lesevaner og sommerlesing. Med bok menes her papirbok, ikke lyd- eller e-bok.