Hvordan fatte matte

Bli kvitt mattestrevet - en gang for alle!

Forfatternes tre beste tips for å bli kvitt leksekrigen:

1: Aller viktigst: Fortell barnet at om det er noe det ikke forstår, så er det fordi de voksne ikke har lært ham eller henne det ennå! Forklar at det å lære bort, er den voksnes ansvar – det er ikke barnet som skal ”knekke koden” eller skjønne noe helt av seg selv. Da blir barna ofte veldig lettet, og skjønner at det ikke er deres feil og at det ikke er de som er «dumme".

2: Sett deg så grundig inn i hva barnet må ha lært forut for det temaet du ønsker å lære bort (altså hva som er forutsetningen eller grunnlaget for å kunne forstå det enkelte mattetemaet) og sørg for at du starter med å lære barnet ditt nettopp dette grunnlaget. Det er dette vi viser deg i Hvordan fatte matte; både hva som må være lært i grunnmuren, og hvordan du lærer bort dette til barnet ditt.

3: Jobb med én ting av gangen til det er forstått, og øv deretter på dette til det er automatisert. Lekser er å øve på noe vi har lært, men merk: Vi kan ikke øve på noe som ikke er lært, så vi må altså FØRST forstå, SÅ kan vi øve. Ikke gå for fort fram: Vi trenger alle tid til å tenke, reflektere og øve for å bli gode på noe!

Les mer i boka Hvordan fatte matte.