Pensum på engelsk?

Se utvalget - sjekk prisene!

Du vet vel at Adlibris har Norges største utvalg av bøker? Ikke bare norske, men også engelske!

Når det gjelder engelsk studielitteratur efterstreber vi å ha de laveste prisene på det norske markedet. Her er et utvalg populære pensumbøker på engelsk.