Fremdheit - Gedaechtnis - Translation e-bokTysk, 2018