Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig e-bokNorsk, 2015