Digitala arbetssätt i klassrummet e-bokSvensk, 2016