Zhitie Izhe Vo Sviatykh Ottsa Nashego Feodora Arkhiepiskopa Edesskago: Po Dvum Rukopisiam Moskovsko innbundetGresk, 2009