Zelenyj Fonar. Vozrozhdenie innbundetRussisk, 2018