Wehrmacht i Norge; vakt i krigens skjebnesone pocketNorsk, 2022