Vodnye Emul'sii Promyshlennykh Oligomerov heftetRussisk, 2013