Vertikal 1 innbundetSvensk, 2010

Beskrivelse

Med anledning av föreningens 60-årsjubileum gav föreningen ut jubileumsantologin Vertikal i april 2010. Ralf Andtbacka fungerade som antologins redaktör och den samlade tidigare publicerade författare, skrivande medlemmar och debutanter. Horisont, namnet på den tidskrift som litteraturföreningen ger ut, och Vertikal, titeln på föreningens jubileumsantologi berättar också någonting om föreningen och dess 60-åriga verksamhet. Här finns höjd och bredd, utrymme för såväl proffsförfattare som amatörskribenter. Det är få sammanhang där litteraturintresserade kan samlas och umgås under sådana jämbördiga och sammansvetsande former. I botten finns en idealism och folkbildningstradition som har haft och fortfarande har stor betydelse för kulturlivet i Österbotten. Antologins tema var koder. En kod är ett teckensystem, ett chiffer, nyckeln till en hemlig skrift. Vi förväntas behärska de sociala koderna och veta hur vi ska bete oss i olika situationer.

Ibland bryter vi mot dem, medvetet eller omedvetet, och det kan få konsekvenser. Koden är ett språk för de invigda. Barnens lekar har sina koder, liksom den vuxna tvåsamheten. Kanske är koden ett "Sesam, öppna dig!", det lösenord som förvandlar våra drömmar till verklighet. När vi använder kreditkort, loggar in oss på datorn och på andra sätt ingår i det moderna digitala samhället, måste vi ha koder och kombinationer i huvudet. Alla rör vi oss i en mångskiftande och hemlighetsfull värld av gemensamma och privata koder.