Verhandeling Van Den Vrede Der Ziele En De Vergenoeginge Des Geestes: Mitsgaders Overdenkingen En Gebeden Op Elken Dag Van De Weke heftetNederlandsk, 2011