Ventiljatsija. Teoreticheskie osnovy rascheta innbundetRussisk, 2019