Veiledning og praktisk yrkesteori heftetNorsk, 2014