Vår bryllupsbok; tanker, opplevelser og kjære minner almanakk/dagbokNorsk, 2021