Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem heftetSvensk, 1994