Uppdrag X - Tema Kurragömma Gula böckerna heftetSvensk, 2013

Beskrivelse

I varje temabox finns olika texttyper inom temat. Två av böckerna handlar alltid om fyra barn och deras äventyr med magiska klockor som kan få dem att krympa. Klockorna leder dem in i många fartfyllda och actionladdade äventyr med oväntade händelser, annorlunda utmaningar och tuffa problem att lösa. Två titlar är faktaböcker i ämnet och en titel är en fristående berättelse. I de Gula böckerna, som omfattar 16-24 sidor, utvecklas historien och eleverna får veta mer om klockorna och om hur barnen hittade dem. Till de Gula böckerna finns en arbetsbok med skriv- och läsförståelseuppgifter kopplade till tre av texterna i varje tema. Till varje text finns ett uppslag i arbetsboken. Vänstersidan innehåller läsförståelsefrågor till den bok de arbetar med och högersidan är skrivuppgifter som ofta utgår från texten som modell för eget skrivande. Det innebär att eleverna redan från början lär sig att även skriva olika texttyper. Till varje årskurs finns också en övergripande lärarhandledning. I den finns konkreta förslag på hur eleverna kan arbeta med olika lässtrategier för att utveckla sin läsförståelse. Här finns också ett intressant avsnitt om pojkar och läsning.