Unustatud ja unustamatud naised eesti ajaloost innbundetEstnisk, 2020