Universitetsrankning och bibliometriska mätningar : konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling heftetSvensk, 2011