Ukeplanlegger for barnetrinnet 2024-2025 øvrigNorsk, 2024