Tsirkulyatsiya Virusov Mezhdu Sushey I Gidrosferoy heftetRussisk, 2012