Tretego tysjacheletija ne budet innbundetRussisk, 2015