Trattat Dwar L-unjoni Ewropea Verzjoni Konsolidata 2018 pocket, 2018