Transformatsiya Kul'turnogo Prostranstva Ural'skogo Goroda heftetRussisk, 2012